Orthopedie

Onze afdeling Orthopedie staat onder leiding van Cedric Bocqué.
Uw paard komt op onze Orthopedie afdeling binnen wanneer er sprake is van een ‘mogelijk’ probleem aan het bewegingsapparaat.
Vaak zien wij paarden met vage klachten variërend van onregelmatig lopen tot minder fit aanvoelen tijdens training/wedstrijd.
Onze hoogwaardige apparatuur en uniek laboratorium ondersteunen onze artsen in het maken van de juiste diagnose. Er wordt een op maat gemaakte behandeling voorgesteld met als doel een volledige terugkeer in de sport. Door het vroegtijdig onderkennen van problemen voorkomen we vaak verergering van de klachten en blessures. Indien er een blessure wordt geconstateerd kunnen wij deze direct behandelen. Wij betrekken uw eigen dierenarts graag in dit proces indien gewenst!
De kliniek maakt er zijn missie van om de meest innovatieve en duurzame behandelingen in te stellen.

Hieronder leest u over alle onderzoeken en behandelingen die onze artsen aanbieden binnen Orthopedie.

Aankoopkeuring

Een aankoopkeuring heeft als doel de gezondheidstoestand van het paard te beoordelen en na te gaan of het paard aan de fysieke vereisten van het beoogde doel voldoet. Aangezien geen enkel paard perfect is, gaat het niet louter om goed- of afkeuren. Er wordt geprobeerd een zo correct mogelijke risico-inschatting te maken wat de gevonden afwijkingen betreft.
Een aankoopkeuring bestaat uit een uitgebreid klinisch onderzoek, gevolgd door een radiografisch onderzoek waarbij het belangrijk is om voldoende röntgenopnames te maken.
De keuring kan worden aangevuld met echografie van de belangrijkste pezen en endoscopisch onderzoek voor het uitsluiten van cornage.

 

Kreupelheidsonderzoek

Een kreupelheidsonderzoek start met het afnemen van de anamnese waarbij er dieper wordt ingegaan op de aard en duur van het bestaande probleem. Het is belangrijk dat we over alle informatie beschikken wat voorgaande onderzoeken en behandelingen betreft. Na de anamnese volgt het statisch klinisch onderzoek bestaande uit een visuele inspectie en palpatie van de gewrichten en weke delen. Vervolgens wordt een dynamisch klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij inspectie van de gangen plaatsvindt. Dit gebeurt zowel op rechte lijn als op een cirkel met harde en zachte bodem. Hierna wordt er meestal overgegaan tot het uitvoeren van buigproeven.
Bij subtiele kreupelheden kan een bereden onderzoek een grote meerwaarde bieden. Tenslotte zullen in de meeste gevallen geleidings- en/of intra-synoviale anesthesieën uitgevoerd worden om bepaalde structuren te verdoven. Hierdoor wordt de pijn in een bepaalde regio weggenomen waardoor de pathologie specifieker kan gelokaliseerd worden.
Een kreupelheidsonderzoek neemt gemiddeld 1 à 2 uur in beslag. Zodra de regio van pijn bepaald is kan er verdere medische beeldvorming uitgevoerd worden om tot een diagnose te komen. Wanneer de diagnose gesteld is kan er een behandeling voorgesteld worden, steeds in combinatie met een bewegings- en/of revalidatieplan.

Radiografie

 

Bij radiografie brengen we met behulp van röntgenstraling diverse botpathologieën zoals arthrose, botcysten, OCD (osteochondrose dissecans) en fracturen/fissuren in beeld.
We beschikken over de meest geavanceerde apparaten zijnde een mobiel draadloos systeem alsook een uiterst krachtig, vast toestel dat specifiek voor rug en nek gebruikt wordt.

Echografie

Het echografisch onderzoek wordt voornamelijk gebruikt om met behulp van ultrasone geluidsgolven de weke delen zoals ligamenten, pezen en spieren in beeld te brengen. Verder kan het ook nuttig zijn om kraakbeen of botoppervlakte te beoordelen.
Een andere belangrijke toepassing van echografie is het uitvoeren van een echogeleide injectie waardoor we medicatie heel precies kunnen aanbrengen op de gewenste locatie.

Ultrasound Tissue Characterization (UTC)

UTC is de nieuwste toepassing binnen het gebied van de echografie. Hierbij zal een gespecialiseerd programma een analyse maken van de gescande pees om zo de kwaliteit ervan in kaart te brengen. Deze technologie wordt alleen maar toegepast ter hoogte van de regio van het pijpbeen. Het biedt een meerwaarde bij de opvolging van peesletsels waardoor we gedurende de revalidatie kunnen bepalen wanneer de belasting op de pees kan verhoogd worden.
Ook heeft UTC een plaats in de preventieve geneeskunde aangezien zwakkere zones in de pees vroegtijdig kunnen gedetecteerd worden waardoor blessures kunnen voorkomen worden. Zelfs bij een aankoopkeuring kan het extra inzicht geven in de gezondheid van het paard.

Stamcellen

Stamcellen zijn ongedifferentieerde cellen die de capaciteit bezitten om zichzelf te transformeren in verschillende soorten celtypen. Mesenchymale stamcellen bieden de grootste voordelen binnen de orthopedie omdat deze zowel kraakbeen, bot, spier als peesweefsel kunnen vormen. Dit houdt echter een risico in aangezien het kan voorvallen dat er op een bepaalde plaats niet het gewenste weefsel wordt aangemaakt. Om dit te vermijden werken we uitsluitend met gepredifferentieerde stamcellen dewelke weefselspecifiek zijn. Zo gebruiken we enerzijds chondrogeen geïnduceerde stamcellen, met oog op vorming van kraakbeen in gewrichten. Anderzijds gebruiken we tenogeen geïnduceerde stamcellen dewelke zich omvormen tot peesweefsel.
VIA NOVA maakt uitsluitend gebruik van deze nieuwste generatie allogene mesenchymale stamcellen. Ze worden geïsoleerd uit het bloed van streng geselecteerde donorpaarden en worden in vloeibaar stikstof bewaard bij een temperatuur van -196°C waardoor we deze op elk moment ter beschikking hebben.

Peesbehandelingen

Wegens de beperkte doorbloeding in pezen zullen bij beschadiging van peesvezels onvoldoende helende stoffen tot bij het letsel geraken. Daardoor zal een pees veel trager genezen in vergelijking met andere weefsels zoals spier. Bovendien zal de kwaliteit van de nieuwgevormde peesvezels slechter zijn aangezien een deel van het letsel opgevuld worden met minderwaardig littekenweefsel. Dit vermindert de elasticiteit en bijgevolg de stevigheid van de pees op lange termijn.

De genezingsduur van een peesletsel, maar vooral de kwaliteit van het nieuwgevormde peesweefsel kan in veel gevallen bevorderd worden door het inspuiten van bepaalde producten zoals PRP en stamcellen. Met behulp van een echogeleide injectie kan deze medicatie uiterst precies ingebracht worden.

Voor een zo optimaal mogelijk resultaat wordt dit in veel gevallen aangevuld met shockwave en lasertherapie.

Hals-, rug, en sacro-iliacaalproblemen

De hals, rug en sacro-iliacale regio spelen een erg belangrijke rol in het bewegingsmechanisme van het paard en hebben een complexe anatomie waarbij het sacro-iliacaal gewricht de verbinding vormt tussen rug, bekken en dus de achterste lidmaten. Pijn in deze gebieden leidt vaak slechts tot vage klachten van algemene prestatievermindering waardoor het geen sinicure is om een exacte diagnose te stellen. Bovendien kan pijn in deze regio’s zowel oorzaak als gevolg zijn van een kreupelheid. Daarnaast zorgt de grote spiermassa van het paard ervoor dat de hals, rug en sacro-iliacale regio moeilijk in beeld te brengen zijn. Gelukkig beschikken wij over een krachtig röntgenapparaat dat specifiek hiervoor kan gebruikt worden. Hiernaast kan er zowel een uitwendig als een transrectaal echografisch onderzoek uitgevoerd worden. Dit laatste dient meer bepaald om het sacro-ilicaal gewricht in beeld te brengen. Tenslotte kan de nek zeer gedetailleerd in beeld gebracht worden met behulp van een CT-scan.

Enkele behandelingsmogelijkheden zijn mesotherapie, intramusculaire injectie, echogeleide injectie van de facetgewrichten en van het sacro-iliacaal gewricht, shockwavetherapie, lasertherapie en fysiotherapie.

Gewrichtsbehandelingen

Ontsteking in een gewricht veroorzaakt in eerste instantie pijn met manken tot gevolg. Als deze ontsteking aanhoudt kan er verdere schade in het gewricht ontstaan. Daarom is het belangrijk tijdig in te grijpen. Er zijn verschillende producten voorhanden, elk met hun specifieke eigenschappen, die zowel een ontstekingsremmende als helende functie kunnen hebben.

Hyaluronzuur

In gewrichten fungeert het gewrichtskraakbeen als schokdemper terwijl gewrichtsvocht een smerende en voedende functie heeft. Hyaluronzuur is een belangrijke bouwsteen voor zowel kraakbeen als gewrichtsvocht. Het injecteren van hyaluronzuur in een gewricht kan bijdragen tot herstel aangezien het de productie van lichaamseigen hyaluronzuur bevordert en een anti-inflammatoire werking heeft. Het beschikt bovendien ook over pijnstillende eigenschappen.

Steroïde ontstekingsremmers

Dit omvat een groep van zeer sterke ontstekingsremmers. Deze dienen echter met de nodige voorzichtigheid gebruikt te worden. Ze kunnen namelijk bij herhaald gebruik of in een foute dosering het kraakbeen in het gewricht aantasten of hoefbevangenheid induceren.

IRAP

IRAP (Interleukine 1 Receptor Antagonist Proteïne) wordt gebruikt om ontsteking binnen gewrichten tegen te gaan. Het is een natuurlijke inhibitor voor Interleukine 1, een cytokine dat een belangrijke rol speelt in het ontstekingsproces dat kraakbeenschade tot gevolg kan hebben.

We nemen op steriele wijze bloed af van het paard. Dit wordt in een speciale kit gedurende een dag geïncubeerd waardoor er een hoge concentratie van het Interleukine 1 Receptor Antagonist proteïne door de witte bloedcellen wordt vrijgesteld. Na centrifugatie wordt het IRAP-rijke serum gecollecteerd en door middel van een intra-articulaire injectie in het te behandelen gewricht ingebracht. De rest van het serum kan opgeslagen worden in de diepvries en later opnieuw gebruikt worden bij eventuele vervolgbehandelingen.

PRP

PRP (PlateletRich Plasma) bevat een hoge concentratie aan bloedplaatjes. Wanneer deze bloedplaatjes geactiveerd worden, geven ze grote hoeveelheden groeifactoren vrij die de natuurlijke heling van pezen, ligamenten en gewrichten bevorderen.

Combinatiepreparaat

Dit preparaat combineert de ontstekingsremmende eigenschappen van IRAP met de herstellende werking van PRP. Via een korte procedure die slechts 20-25 minuten in beslag neemt, kan dit preparaat ter plaatse aangemaakt worden.
Na bloedname wordt het bloed in een speciale kit gecollecteerd en vindt er tweemaal centrifugatie plaats. Zo wordt er een hoge concentratie verzameld aan lichaamseigen stoffen zoals bloedplaatjes, groeifactoren en anti-inflammatoire eiwitten die bijdragen aan het herstel van het weefsel.