Inwendige geneeskunde

Een paard kan alleen maar optimaal functioneren als alle organen zoals het hart (bloedsamenstelling en bloedvaten), de longen, het verteringsstelsel (maag, darmen), de huid, de lever, de nieren, de blaas, de spieren en de zenuwbanen volledig in orde zijn.

Voor deze onderzoeken heeft VIA NOVA Dr. Caroline Ribonnet (Dipl. ECEIM – specialist interne geneeskunde) in huis.

Cardiologie en hart

Een hartonderzoek bestaat uit een echocardiografisch (hartfilmpje) en een elektrocardiografisch onderzoek. Een elektrocardiografisch (EKG) onderzoek bestaat uit een rust en een inspanningsEKG. Aan de hand van deze onderzoeken is het mogelijk om na te gaan of het hart aan de basis ligt van eventuele prestatievermindering, of het rijden van een paard met een hartruis of ritmestoornis veilig en wat de impact van een hartruis op de toekomstige sportprestaties van het paard zal zijn.

Bovenste luchtwegen en longen

Heeft uw paard last van hoest, neusvloei, bloedneus of maakt hij een abnormaal geluid tijdens inspanning, dan is verder onderzoek aangewezen.

De bovenste ademhalingswegen (neusgangen, luchtzakken, keel, stembanden, luchtpijp) en longen worden onderzocht met een endoscopisch (camera inspectie), echografisch en/of radiografisch onderzoek. In sommige gevallen is een staal (tracheal wash of broncho-alveloaire lavage) nodig om de oorzaak van het luchtwegprobleem te achterhalen.

Maakt uw paard eerder een vreemd geluid tijdens inspanning en wordt de oorzaak via een rust endoscopie niet achterhaald dan kan een dynamisch (tijdens inspanning) endoscopisch onderzoek soms meer informatie geven.

Verteringsstelsel, maag en darmen

 

Heeft uw paard last van intermitterende koliek, vermageren, is hij nors tijdens het rijden of is er een vermoeden van maagzweren, dan is verder onderzoek van het verteringsstelsel aangewezen.

Het verteringsstelsel bestaat uit de maag en de verschillende onderdelen van de darmen. Het verteringstelsel wordt onderzocht met een gastroscopisch onderzoek (camera inspectie van de maag), een verteringsonderzoek, mest onderzoek en echografisch onderzoek.

Lever, nieren en blaas

Is er een vermoeden van nier, blaas of leverproblemen dan kunnen we u verder helpen.

Lever-, nier- en blaasproblemen worden onderzocht met een bloedonderzoek, een echografisch en/of endoscopisch onderzoek. In sommige gevallen kan een urinestaal of een echo-begeleid biopt van de lever of nier noodzakelijk zijn.

Spierproblemen

Prestatieproblemen kunnen soms te wijten zijn aan snelle verzuring van de spieren. Een algemeen onderzoek, bloedonderzoek, verzuringstesten en het nemen van een spierbiopt van de juiste spier geven waardevolle informatie omtrent spierproblemen.

Huidproblemen

Huidproblemen kunnen zich uiten in verschillende vormen: allergie, bacteriële, virale, schimmel infecties, melanomen, sarcoïden, drugs induced…. Enz. Iedere oorzaak heeft een verschillende aanpak nodig. Een huidonderzoek bestaat uit een visuele en manuele inspectie, bloedonderzoek, biopten, tapingtest of scrapings. Het microscopisch onderzoek van de stalen geeft al de eerste informatie over de oorzaak.

Labo, bloedanalyse en interpretatie

VIA NOVA beschikt over het juiste materiaal om een bloedonderzoek uit te voeren. Zowel de standaard als de geavanceerde bloedresultaten worden geïnterpreteerd door onze Europees erkend Equine Internist Specialist.