Via Nova neemt de huidige situatie omtrent het Corona virus heel serieus. Vanaf heden zullen  de onderstaande regels van kracht zijn om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Noodzakelijke consulten kunnen na afspraak ingepland worden mits iedereen zich strikt aan de regels houdt. 

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen:

 • Keelpijn, hoofdpijn, hoesten/niezen, neusverkoudheid, koorts

dan moeten wij u dringend vragen uw afspraak uit te stellen of iemand anders met uw paard naar de kliniek te laten komen.

 

Verder vragen wij u:

 • Sociaal contact tot een minimum beperken
 • Geen handen te schudden
 • Minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden
 • Daar waar mogelijk digitaal en telefonisch contact met ons op te nemen in plaats van fysiek
 • Afhalingen op voorhand aan ons door te geven, zodat deze klaargezet kunnen worden
 • Fysiek contact met onze medewerkers te vermijden
 • De stallen niet te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van onze medewerkers
 • Maximaal 1 begeleider per paard die het paard afgeeft en het op een later tijdstip komt ophalen
 • Met niet meer dan 4 personen in de wachtruimte aanwezig te zijn, maar liever nog te wachten buiten de kliniek in uw eigen auto
 • Tijdens het onderzoek /de behandeling zo goed mogelijk afstand tot elkaar te bewaren
 • Te hoesten/niezen in uw elleboog
 • Na hoesten/niezen of toiletbezoek uw handen gedurende tenminste 20 seconden grondig te wassen met zeep

LET OP: Er gelden voor ieder land specifieke regels m.b.t. het openbare leven. Zorg dat u van deze regels op de hoogte bent.

 

Op deze manier hopen wij u op een veilige manier te kunnen blijven ontvangen en bedienen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en uw begrip.

 

Management Team Via Nova